Vývoj prototypu zařízení meteodust COGCE pro vyhodnocování znečištění ovzduší

Předmět předkládaného projektu s názvem Vývoj prototypu zařízení MeteoDust CogCe pro vyhodnocování znečištění ovzduší je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti meteorologie. Projekt bude řešen v účinné spolupráci se společností MERITIA consult, s.r.o. a je spolufinancován Evropskou unií.

Logo Evropské Unie a Ministerstva Průmyslu a Obchodu

  • Registrační číslo
  • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024867
  • Program
  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Letící papírová vlaštovka.